Update inzake coronavirus & Jacobs iT Solutions

Beste klanten, Zoals bij iedereen wel bekend heeft de overheid afgelopen weekend een aantal maatregelen aangekondigd. Ook bij Jacobs iT Solutions hebben wij maatregelen genomen met betrekking tot de dreiging van het coronavirus. Daarom is er o.a. besloten om het klantcontact extern en intern zoveel mogelijk te gaan beperken en werkt men zoveel mogelijk vanaf…
Lees meer